Banner-bg

Universal putty

Product

Description

Acrylic universal putty suitable for windows, doors and other types of wood, plastered surfaces.

Method Of Use

Apply with a palette-knife on the clean and dry surface. Not more then 8 hours at the temperature not lower + 10˚C.

Consumption

Մինչև 1․4կգ 1մ2 համար

Անվտանգության Կանոններ

Խորհուրդ է տրվում աշխատել ձեռնոցներով, աչքի հետ շփման դեպքում լվանալ ջրով։

Storage Conditions

Keep closed, store at the temperature not lower than +5°C.

Shelf Life

24 months.

Package

0.4 kg, 0.8 kg, 1.5 kg, 5 kg.

OUR ADDRESS

ՀՀ, Երևան, Գարեգին Նժդեհ 37/10, 15 տարածք

SOCIAL MEDIA