Արտադրանք
Էկո արտադրանք
Պոլիվինիլացետատային Էմուլսիա (ՊՎԱ)

ՊՈԼԻՎԻՆԻԼԱՑԵՏԱՏԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼՍԻԱ                                                            

(ՊՎԱ) ՀՈՄՈՊՈԼԻՄԵՐ
   
Նշանակությունը`
Պոլիվինիլացետատային էմուլսիան օգտագործվում է մանրահատակի, փայտի, ստվարաթղթի, լինոլեումի, պաստառների, կաշվե և այլ իրերի սոսնձման համար:
Պահպանել +5˚C ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում:
Փաթեթավորումը` 0.4կգ, 1կգ, 3.5կգ, 6կգ, 12կգ, 20կգ: