Արտադրանք
Նոր արտադրանք
ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈԼԻՎԻՆԻԼԱՑԵՏԱՏԱՅԻՆ ՍՈՍԻՆՁ D3

Ջրակայուն դիսպերսիոն սոսինձ, համապատասխանում է EN 204 նորմի ջրակայուն սոսինձների D3 կարգի պահանջներին:
Օժտված է բարձր ջրակայունությամբ և սոսնձման գերբարձր ամրությամբ:
 Չորանալուց հետո թափանցիկ է:
Կիրառվում է մանրատախտակի, փայտի, լամինատե հատակի, փայտատաշեղային սալերի միացումների սոսնձման համար:
Սոսնձվող մակերեսը պետք է զերծ լինի փոշուց, յուղից և սոսնձմանը խոչնդոտող այլ նյութերից:
Պահպանել 5օC  ոչ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում:
Պահպանման ժամկետը 24 ամիս արտադրման օրից: